قبل از زمستان، مصرف گاز در آلمان بسیار افزایش یافت

طبق سرمقاله، آژانس شبکه فدرال انرژی، به عنوان تنظیم کننده شبکه انرژی آلمان، چند روز پیش هشدار داد که مصرف گاز طبیعی داخلی آلمان در حال حاضر بیش از پایداری است و این امر باعث افزایش شبح هنجارهای انرژی شده است.

آژانس شبکه فدرال انرژی خاطرنشان کرد که مصرف گاز توسط خانوارها و صنایع کوچک در هفته گذشته 483 گیگاوات ساعت بوده که 14.5 درصد بیشتر از میانگین هفته مشابه در چهار سال گذشته است.

کلاوس مولر، رئیس این آژانس افزود: بنابراین آمار مصرف در هفته گذشته بسیار نگران کننده است. بدون صرفه جویی قابل توجه در بخش خصوصی، اجتناب از اعلام وضعیت اضطراری زمستانی دشوار خواهد بود.

قبل از زمستان، مصرف گاز در آلمان بسیار افزایش یافت

مولر گفت که آخرین ارقام تا حدی به دلیل دمای پایین تر از حد متوسط ​​در زمان سال است، اما تاکید کرد که آلمان باید واردات انرژی را افزایش دهد، با همسایگان خود برای اطمینان از عرضه پایدار و تشویق به صرفه جویی در انرژی همکاری کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خانوارها و مشاغل کوچک 40 درصد از مصرف گاز در آلمان را تشکیل می دهند. در این میان، صنایع بزرگ تولیدی نیز 60 درصد باقی مانده را مصرف می کنند.

تنظیم کننده انرژی آلمان گفت که برخلاف خانوارها، صنایع بزرگ در ماه اوت 22 درصد صرفه جویی کردند و هفته گذشته 1170 گیگاوات ساعت در هفته مصرف کردند. طی چهار سال گذشته، صنایع بزرگ به طور متوسط ​​1679 گیگاوات ساعت در هفته مصرف کرده اند که آمار نشان می دهد در این میزان صرفه جویی داشته اند.

قبل از زمستان، مصرف گاز در آلمان بسیار افزایش یافت

آلمان به دلیل کمبود گاز روسیه در حال حاضر در مرحله دوم طرح اضطراری سه فازی قرار دارد. رابرت هاوبک، وزیر اقتصاد آلمان در اوایل ماه جاری هشدار داد که آلمان با وجود تکمیل ظرفیت ذخیره سازی خود ممکن است با کمبود گاز طبیعی مواجه شود.

  مرغداران نباید از کاهش دما و شیوع بیماری های ویروسی در طیور آگاه باشند

به گفته هابک، ذخایر این کشور بیش از 90 درصد پر است، طبق فهرست ذخیره‌سازی گاز کل (AGSI)، اما از آنجایی که برلین گاز کمتری از روسیه می‌خرد، تا پایان زمستان به طور کامل تخلیه می‌شود.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید