قبوض نجومی برق در راه است

10555 خبر اولیه

بر اساس این تبصره، بر اساس مفاد اجرایی بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 که بهمن ماه گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید، تعرفه های جدید باید بر اساس هزینه برق محاسبه می شد.
خبری که وزیر نیرو در بهمن ماه 1400 با اشاره به اجرای آن در سراسر کشور گفت: رویکرد این طرح کاهش مصرف برق توسط مشترکان بالارده است.

هدف از اجرای این آیین نامه تشویق مشترکان پرمصرف به اصلاح الگوی مصرف است، اگرچه بیش از 75 درصد مشترکان برق کشور مصرف خوبی دارند، اما 25 درصد نیز بیش از 50 درصد برق کشور را مصرف می کنند.

گلمرضا رخشانی مهر، کارشناس صنعت برق می گوید: استفاده از لامپ های کم مصرف، استفاده از نور روز و انتقال زمان از زمان استفاده از وسایل پرمصرف به ساعات کم مصرف، تاثیر زیادی در کاهش مصرف برق دارد. مصرف.

کارشناسان می گویند با رعایت همین روش های ساده، تغییر قیمت قبوض برق کاملاً مشخص است، اما این موضوع در تفاوت دو قبض مشترک پرمصرف و مشترک کم مصرف به وضوح دیده می شود. در قبض کل پرمصرف، قیمت برق به جز مرحله اول، با تعرفه جدید 400 تن شروع و تا 1700 تن در هر کیلووات محاسبه می شود، اما در قبض کم مصرف به دلیل مدل مصرفی، حتی قیمت پایه برق 91 تمام مشترکین مشخص شده اعمال نشده است اما رقم 60 حجم محاسبه شده است.

مصطفی رجبی مشهدی این تفاوت قیمت را دلیل تفاوت قیمت مشوق های وزارت نیرو برای مشترکان کم مصرف می داند و می گوید: مشترکانی که کمتر از مدل مصرفی برق مصرف می کنند، مشوقی بر اساس رقم برای عرضه دریافت می کنند. برق 400 تن مشوق به عنوان بستانکار به حساب آنها اعمال می شود.

  جبهه مردمی فلسطین؛ فراخوانی برای تقویت مقاومت

25 درصد مشترکان ایرانی بیشتر از مدل مصرفی برق مصرف می کنند، یعنی. 200 کیلووات ساعت در روزهای غیر گرم و 300 کیلووات ساعت در روزهای گرم. اکثر این مشترکین رده بالا اگر در روش مصرف برق دقت بیشتری داشته باشند، می توانند به مشترکین رده بالا تبدیل شوند.

منبع: رادیو

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید