قول جدید و ملال آور وزیر برای سکوت در مورد خودرو

14413 خبر اولیه
سیدرضا فاطمی امین در گفت و گو با خبرنگار صدا و سیما با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت خودروها اظهار داشت: البته این بدان معنا نیست که اقداماتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و استاندارد ملی انجام نشده است. سازمان ها و خودروسازان برای ارتقای کیفیت محصولات کاری انجام نمی دهند، اقدامات انجام شده در سال جاری به تدریج باعث ارتقای کیفیت خودرو برای مردم می شود.

  شروع ثبت نام وام های پایه جدید برای بازنشستگان

دیدگاهتان را بنویسید