قیمت بنزین 22 هزار تن است

2765 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، افزایش 5 تا 6 برابری قیمت بنزین در دستور کار طرح مهندسان اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف است.

سرانجام، شایعاتی در مورد مرحله اول دور جدید شوک درمانی برای افزایش قیمت انرژی شروع شد. به نظر می رسد طرحی که طی دو سال گذشته توسط مهندسان اقتصاد نئولیبرال دانشگاه شریف طراحی شده است به عنوان الگوی مطلوب مجلس یازدهم و دولت ریاست جمهوری در ماه های آینده اجرایی شود.

خلاصه این طرح به شرح زیر است:

هر ماه به هر نفر (چه وسیله نقلیه داشته باشد و چه نداشته باشد) حدود 20 لیتر بنزین به قیمت 1500 تا 2000 تن می دهند. در عین حال قیمت آزاد بنزین معادل 90 درصد فوب خلیج فارس خواهد بود.

مبنای تبدیل قیمت دلار به ریال نصف نرخ ارز است. در حال حاضر قیمت دلار نیمایی حدود 24 هزار و 500 تن است و 90 درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس با ارز نیمایی حدود 22 هزار تن خواهد بود.

بنابراین در سناریوی جدید احتمالاً بنزین 2000 تومانی یارانه ای و بنزین 22000 تومانی رایگان وجود خواهد داشت. دولت هنوز به طور رسمی این قیمت ها را اعلام نکرده است.

منبع: @SoltaniBusiness

پایان /

  سالاد مرتضوی دنبال بغل مار می گردد

دیدگاهتان را بنویسید