قیمت مرغ پرنده! – بررسی های تحریریه رسانه ها

11837 خبر اولیه

به گفته وزارت جهاد در زمان سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر اسبق و فعلی کاشان، این امر به ابتذال کامل تنزل یافته است و اقدامات تخریبی گسترده وزیر، وی را از دولت سیزدهم برکنار نکرده و مجلس را مجبور به استیضاح وی نکرده است.

در مورد دوم، تخم مرغ در بازار آزاد به ازای هر شانه 55 هزار تومان است، اما وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار، هر شانه را 69 هزار تومان می فروشد.

ایجاد بازارچه ای که وزارت جهاد کشاورزی را از وزارتخانه ای با نقش مدیریتی به مغازه مرغ و سیب زمینی فروشی تبدیل کرد، برای جلوگیری از نوسانات قیمت انجام شد اما به موتوری برای ایجاد نوسانات بازار تبدیل شده است.

در حالی که وزارت جهاد کشاورزی برای مدت پس از لغو دلار اجاره ای 4200 دلاری، قیمت مرغ را 59 هزار و 800 تن تعیین کرده است، قیمت آن در بازار به 40 هزار تن رسیده است که تفاوت چندانی با رانت ارزی 4200 تنی ندارد. عادت زنانه.

چرا ساداتی نژاد افزایش قیمت ها را دمیده و نرخ های تصاعدی را به بازار تزریق می کند؟

پایان /

  جنایات سعودی ها و صهیونیست ها مشابه است

دیدگاهتان را بنویسید