لزوم ثبت صادرات و واردات محصولات کشاورزی در سامانه «سماک».

15371 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: هر محصول کشاورزی مبدأ صادراتی و وارداتی باید در سامانه سومک (سامانه الکترونیک مجوز کشاورزی) ثبت و تایید شود.

شاهپور علایی مقدم افزود: بسترهای تولید در سامانه سانکا در نظام مهندسی کشاورزی و سامانه سومک مربوط به مجوزهای الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی فراهم شده و سامانه فرآیند تولید محصولات کشاورزی سالم و بهداشتی ایجاد شده است. . از این پس هر کالایی که وارد یا صادر می شود باید در سامانه سماک ثبت و تایید شود. تا امروز 1800 گلخانه دار در سامانه «سومک» ثبت نام کرده اند.

وی بیان کرد: با همسویی استانداردهای دو کشور و حرکت نرم افزاری در سازمان حفظ نباتات، شناسایی محل های تولید و شناسایی محصولات کشاورزی مشکل صادرات حل شده است.

منبع: رادیو

پایان/

  پهپادهای حزب الله مرزهای تل آویو را مشخص کردند

دیدگاهتان را بنویسید