ماسک بزنید و واکسن بزنید

توصیه ما در وهله اول این است که همه بلافاصله واکسینه شوند. کسانی که یک دوز از واکسن را تزریق می کنند باید دوز دوم را تزریق کنند.

وزیر بهداشت با اشاره به قدرت انتشار بالای آمیکرون کرونا، بر واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از این جهش تاکید کرد و گفت: توصیه ما بیش از همه این است که سریعا برای واکسیناسیون اقدام کنند. کسانی که یک دوز از واکسن را تزریق می کنند باید دوز دوم را تزریق کنند.

وی افزود: همچنین کسانی که 3 ماه بعد از نوبت دوم واکسینه شده اند می توانند نوبت سوم را واکسینه کنند.

وی تاکید کرد: در حال فعال سازی تمامی مراکز واکسیناسیون خود در سراسر کشور هستیم تا همانند چند ماه قبل واکسینه شوند.

وزیر بهداشت گفت: جهش کرونای آمیکرون قابلیت انتشار بسیار سریع دارد و در یک روز و نیم دو برابر گسترش می‌یابد و در سایر کشورهای آلوده به این ویروس شاهد هستیم که میزان شیوع بسیار بالاست. بنابراین باید مقاومت خود را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ماسک، گفت: اکنون ثابت شده است که افرادی که ماسک می زنند، امیکرون دریافت نمی کنند. لذا به مردم توصیه می‌کنم از ماسک استفاده کنند و فاصله خود را رعایت کنند و حتی الامکان از تجمع و مراجعه به اماکن بسته و بدون تهویه خودداری کنند.

  آمار وزارت کشاورزی کشور پرورش دهندگان / رئیس

دیدگاهتان را بنویسید