مافیای رسانه ای: مردم مرغ را 40 هزار تن نمی خرند، اما مرغ را 60 هزار تن می خرند.

9763 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، جریانات فساد و مافیای رسانه ای زمانی که بازار از طرح ضدملی وزارت جهاد کشاورزی پیروی نکرد و قیمت مرغ به جای 59 هزار و 800 تن به 40 هزار تن رسید، هیجان ایجاد کرد. خرید در حالی است که قیمت مرغ از 35 هزار تن به 40 هزار تن رسیده و با یارانه 300 تا 400 هزار تنی، قدرت خرید مردم افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

نبرد سنگین رسانه ای دست اندرکاران رانت خوار ادامه داشت و اذهان مردم با اخبار جوجه کشی (جوجه کشی در ایران از دهه 1340 در حال انجام است) شد تا بتوانند قیمت مرغ را افزایش دهند و از طریق ایجاد به دنبال رانت باشند. کمبود مصنوعی

بررسی میدانی جدول بازار تحریریه نشان می دهد که قیمت مرغ برزیلی برای تحویل در بندرعباس همچنان حدود 90 سنت و قیمت فعلی آن در بازار ایران 2.5 دلار است که گران ترین ایالت های آمریکا مانند ویرجینیا 10 برابر حقوق بیشتری دارند. ایران 10 برابر قیمت انرژی و… هزینه های سربار بسیار بالاتر، برابر است.

دولت باید با آزادسازی واردات و صادرات طیور و جلوگیری از فروش مجدد سیستماتیک انسان، قیمت های داخلی را به قیمت جهانی برساند.

جالب هست؛ از زمانی که قیمت مرغ به بالای 60 هزار تن رسید، رسانه هایی که فکر می کردند مردم نمی توانند مرغ 40 هزار تنی بخرند (حتی رسانه هایی که از جبهه سیاسی مخالف دولت به نظر می رسیدند) سکوت کردند و هیچ خبری منتشر نکردند. اصلاً مردم می توانند مرغ گران بخرند، اما نمی توانند مرغ ارزان بخرند!

  حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در روند تخریب متروپل

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید