ماهواره سیمرغ با موفقیت آزمایش شد

گروه سیاسی – رجانیوس: سیداحمد حسینی سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: زمانی که کشور به ظرفیت های فضایی بومی خود و توانایی پرتاب ماهواره های کوچک با سفیران و سفیران ماهواره ای دست یافت، توسعه پرتابگرهای توانمندتر و در این راستا ، طراحی و توسعه پایگاه فضایی امام خمینی (رحمه الله علیه) و ماهواره سیمور در برنامه صنعت فضایی کشور قرار گرفت.

حسینی در خصوص کار ماهواره سیمرگ گفت: در این پرتاب، کار اجزای پایگاه فضایی و مراحل کار ماهواره به درستی انجام شد و در نهایت اهداف پژوهشی برنامه ریزی شده این پرتاب محقق شد. “

وی خاطرنشان کرد: در این ماموریت تحقیقاتی فضایی برای اولین بار 3 محموله تحقیقاتی به طور همزمان در ارتفاع 470 کیلومتری و سرعت 7350 متر بر ثانیه پرتاب شد.

وی با بیان اینکه در این پرتاب، داده های تله متری فرآیند پرتاب به طور کامل مورد توجه قرار گرفت، افزود: با مقایسه داده ها و مقایسه کارکردها، برنامه ریزی لازم برای پرتاب عملیاتی انجام می شود.

  پیام جعلی یکی از بانک ها برای دریافت هدیه!

دیدگاهتان را بنویسید