ماه خون آلودی در آسمان بود

13238 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، ماه گرفتگی کامل در نقاط مختلف جهان رخ داده است که خونین ترین ماه گرفتگی در 33 سال اخیر است.

در قاره آمریکا، قطب جنوب، اروپا، آفریقا و اقیانوس آرام جنوبی به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب، کسوف مشاهده شده است.

در طول ماه گرفتگی کامل، ماه به مدت 85 دقیقه در سایه زمین بود. در آگوست 1989، این سیاره به مدت 96 دقیقه در سایه زمین بود.

بخش هایی از نیوزلند، اروپای شرقی و خاورمیانه نیز توانسته اند بخشی از ماه گرفتگی را رصد کنند.

پایان /

  آگهی کلاسهای خصوصی در ایستگاه آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید