ما نمی توانیم تقاضای خودروهای داخلی را تامین کنیم چه برسد به صادرات خودرو!

11971 خبر اولیه

علی جدی، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در گفت و گو با هیئت تحریریه درباره تصویب مشروط شورای تشخیص مصلحت گفت: به این می گویند سلبی، یعنی این تصمیم کاملا غیرممکن نیست.

وی افزود: اگرچه صادرات قطعات خودرو چندان بالا و قابل توجه نیست، اما در زمینه رشد کمی و کیفی صنعت قطعه سازی به این موضوع دست یافته ایم که اگر راه برای صادرات قطعات خودرو باز شود، بهبود وضعیت تولید قطعات خودرو کیفیت قطعات تولید داخل تضمین شده است.”

علی جدی افزود: خدمات صادراتی قابل قبولی در بسیاری از زمینه ها در صادرات قطعات خودرو و در سال های اخیر در حوزه کشتی سازی ثبت شده است، اما در بخش صادرات خودرو به دلیل کیفیت پایین و نداشتن خودرو به صادرات، نمی توانیم.» که این بخش عملیاتی است و می تواند منبع ارزی مطمئنی برای واردات خودروهای اقتصادی خارجی باشد.

عضوکمیسیون صنعت و معدن مجلس گفت: با توجه به اینکه خودروسازان داخلی همچنان قادر به تامین خودرو مورد نیاز خود نیستند و پاسخ مثبتی به تقاضای بازار دارند، این قسمت مورد تایید مصلحت نظام قرار نگرفته است و بنده موافقم این امر اجتناب ناپذیر است. مجلس تشخیص و هیات امنا به نوعی با مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد ارز مورد نیاز برای واردات خودرو مخالفت کرده اند.

علی جدی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنعت و معدن در پایان این گفتگو توضیح داد: ایرادات. اما مجمع حداقل هایی را برای واردات خودرو در نظر گرفته است که امیدواریم این حداقل ها محقق شود.

پایان /

  خبرگزاری فارس دو برابر می کند!

دیدگاهتان را بنویسید