ما پیگیر حقوق قانونی کارگران شهربابک هستیم

13127 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، فرماندار شهربابک در مراسم تجلیل از نخبگان کارگران شهربابک گفت: بوسه پیامبر بر دستان کارگران نشان دهنده جایگاه دینی کارگران است.

کاسم شمسی افزود: حدود 42 درصد جامعه شهربابک با جامعه کارگری ارتباط مستقیم دارند و خوشحالیم که اکثر آنها در وضعیت خوبی هستند.

وی اعتراض برخی از کارگران شهربابک را در سال گذشته برشمرد و گفت: عمده ترین دلایل این مشکلات عدم سقف دستمزد کارگران توسط پیمانکاران و عدم آگاهی کارفرمایان از فضای کار در این شهر است. “

شمسی بیان کرد: منطقه کار شهربابک در حال توسعه است و نیاز به این توسعه ایجاد فضای امن در شهر است اما تجمعات اعتراضی حاشیه هایی دارد که گاهی مانع جذب سرمایه گذار و راه اندازی کارخانه می شود.

وی با تاکید بر اینکه به انتظارات کارگران توجه شده است، افزود: برخی از مطالبات کارگران به حق است و در حال پیگیری هستیم اما با اسراف نیز مواجه خواهیم شد.

فرماندار شهربابک خاطرنشان کرد: همه ما خواهان ریشه کنی فقر و بیکاری هستیم که ریشه کنی آن آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد.

پایان /

  عصر تاریک در بازار ارزهای دیجیتال - بررسی رسانه های تحریریه

دیدگاهتان را بنویسید