مبلغ روز کارگر امسال چقدر است؟

گروه اقتصادی – رجانیوز: طبق قانون کار، حداقل مرخصی پرداختی به کارگران در سال 1401 بین هشت میلیون و 359 هزار تومان تا 12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان بوده است.

من گزارش میدم رجانیوزبر اساس ماده واحده قانون کار، مرخصی کارگران حداقل 60 روز و حداکثر 90 روز در یک سال کار است. این مبلغ ربطی به حقوق ندارد و باید جداگانه پرداخت شود.

بر اساس این قانون کلیه کارگاه های مشمول قانون کار موظفند به هر یک از کارگران خود معادل 60 روز آخرین حقوق یک سال کار خود را به عنوان مرخصی و پاداش پرداخت کنند.

نحوه محاسبه دستمزد روزانه عیدی مصوب امسال ضرب در 60 روز است، یعنی دستمزد روزانه 139 هزار و 325 تومان است، بنابراین حداقل عیدی پرداختی 8 میلیون و 359 هزار تومان است.

تنها ماده قانون کار می گوید میزان مرخصی کارمند نباید از 90 روز حداقل دستمزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر بایرامی که کارگران دریافت می کنند 12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان است.

برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده اند بر اساس 60 روز کاری و نسبت روزهای کاری محاسبه می شود. به این ترتیب حداقل حقوق ماهیانه در 2 ضرب و بر تعداد روزهای کاری تقسیم می شود. (حداقل حقوق ضربدر 2، تقسیم بر 12 و ضرب در تعداد ماه های کار)

بر این اساس حداقل مرخصی کارگر با هفت ماه کار معادل 4 میلیون و 876 هزار و 375 تومان و حداکثر مرخصی کارگر با همین مدت 6 میلیون و 257 هزار و 314 هزار تومان است.

  رئیس جمهور آلمان استعفای مرکل را پذیرفت

در قانون زمان دقیق پرداخت عیدی مشخص نشده است، طبق عرف کارگاه ها، کارفرمایان در ۲ ماه آخر سال به کارگران خود عیدی پرداخت می کنند و معمولا سقف عیدی کارمندان تا پایان اسفند ماه است. .

دولت سیزدهم در سال 1401 دستمزد کارگران را 57.4 درصد افزایش داد و بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان و حداقل دستمزد روزانه 139 هزار و 325 تومان است.

براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانواده 3.3 نفره 6 میلیون و 433 هزار تومان تعیین شد.

q1hwx 1 خبر اولیه

دیدگاهتان را بنویسید