مجلس انقلاب میراث رانتی دولت اعتدال را لغو کرد

5506 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، مجلس در نهایت توانسته با نقش آفرینی حمیدرضا حاجی بابایی و دیگر حامیان دولت حسن روحانی مخالفت کند و با پیشنهاد اختصاص 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200 تنی در بودجه 1400 مخالفت کند.

یکی از اعضای کمیته ادغام مجلس گفت: امروز پیشنهادی برای تامین 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200 جلدی ارائه شده است. این موضوع در قسمت هزینه ها است و در کنار سایر هزینه ها در دادگاه مطرح می شود اما امروز پیشنهادی مبنی بر حفظ ارز ترجیحی مطرح شد که با 126 رای مخالف رد شد. در واقع مجلس شورای اسلامی با باقیمانده ارز ترجیحی 4200 تومانی مخالفت کرد.

وی افزود: پیشنهاد حفظ 9 میلیارد دلار به ارزش 4200 تن بود که در مجلس تصویب نشد و معادل 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ارز ETS محاسبه می شود. پیش از این، مجلس ETS را مبنای مبادله ارز در سراسر بودجه کشور می دانست.

عبور از مرز 4200 دلاری بقا نشان می دهد که فشار زیادی بر نمایندگان انقلابی مجلس وارد شده است اما در نهایت کاری از دست او بر نمی آید و این بمب ساعتی از اقتصاد کشور حذف خواهد شد.

پایان /

  سالاد مرتضوی دنبال بغل مار می گردد

دیدگاهتان را بنویسید