مجلس واردات خودرو را ممنوع نمی کند

11043 خبر اولیه

بر اساس سرمقاله ای، بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیست.

واردات خودرو برای تنظیم بازار و داشتن مدل های بهتر هیبریدی و خودروهای کم مصرف در کشور ضروری است.

واردات خودرو به تولید داخلی لطمه ای وارد نمی کند و حتی تولیدکنندگان داخلی را مجبور به ایجاد تغییرات اساسی در تولید خودرو و حرکت به سمت کیفیت می کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می کنند و بحث واردات خودرو را رها نمی کنیم.

حل مشکل خودروها یکی از مطالبات اصلی مردم است و پرونده مشکلات خودرو باید در مجلس یازدهم تکمیل شود.

منبع: نماینده گراف

پایان /

  خیریه ها جایی برای پولشویی هستند!

دیدگاهتان را بنویسید