مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برکنار شد

به گزارش رجانیوس، در پی دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در واردات مواد اولیه دام؛ اسماعیل کادری فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برکنار شد.

در پی دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در واردات مواد اولیه دامی؛ اسماعیل کادری فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برکنار شد و با حکم وزیر جهاد کشاورزی محمدعلی نیکبخت به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب شد.

دو روز پیش در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات مواد دامی، رئیس جمهور به معاون اول خود و وزیر اطلاعات دستور داد تا سریعا موضوع را بررسی و نتیجه را گزارش کنند.

  رئیس جمهور: ممنوعیت تردد شبانه در شهرها باید برداشته شود

دیدگاهتان را بنویسید