مشکل کسری بودجه 480 هزار میلیاردی دولت بدون وام حل شد

مشکل کسری بودجه 480 هزار میلیاردی دولت بدون وام حل شد

  اولین نخست وزیر زن سوئد برنگشته است

دیدگاهتان را بنویسید