مقایسه عملکرد سال اول اشتغال زایی دولت ریاست جمهوری و دولت روحانی / وضعیت اشتغال و بیکاری در کدام دولت بحرانی بود؟

گروه اقتصادی رجانیوز: پس از انتشار گزارش مرکز آمار درباره بیکاری و اشتغال در بهار سال جاری، برخی از منتقدان دولت سیزدهم به اغراق در نکات منفی گزارش روی آوردند و سعی کردند دولت سیزدهم را در عرصه اقتصادی شکست خورده جلوه دهند.

این در حالی است که بررسی تحولات اشتغال و بیکاری در دولت فعلی و دولت قبل در سال اول وضعیت اشتغال کشور را به خوبی آشکار می کند.

برای مقایسه عملکرد دولت فعلی و دولت قبل در سال اول، جدول زیر ارقام مربوط به مهمترین شاخص های بازار کار گزارش شده توسط مرکز آمار را نشان می دهد.

169805841 خبر اولیه

همانطور که مشخص است، در سال اول ریاست جمهوری، یعنی از بهار 1400 تا بهار 1401، حدود 98 هزار نفر از نیروی کار کشور بیکار شدند. این در حالی است که در سال اول دولت روحانی از بهار 1391 تا بهار 1392 حدود یک میلیون و 64 هزار نفر از نیروی کار کشور بیکار شدند. این بدان معناست که در سال اول دولت روحانی، تعداد شاغلان نسبت به آخرین گزارش مرکز آمار بیش از 10 برابر کاهش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل از بهار 1391 تا بهار 1392، حدود یک میلیون و 152 هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاهش یافته است. و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) اضافه شد. یعنی تقریباً همه افرادی که شغل خود را از دست داده اند، علاوه بر بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن کار ندارند و به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند. این در حالی است که حدود 98 هزار نفر از بهار 1400 تا بهار 1401 بیکار شدند و حتی بخشی از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شد که امید به یافتن کار وجود دارد. این خیلی بیشتر از دولت روحانی است.

  100% برنده لاتاری!

169805612 خبر اولیه

169805613 خبر اولیه

برای درک بهتر تفاوت تغییرات رخ داده با عملکرد دو دولت قبلی و فعلی در مدیریت اقتصاد کشور، ارزیابی تغییرات بازار کار طی دو دوره یاد شده باید با بررسی انجام شود. وضعیت اقتصادی دو دوره مذکور. بر اساس آمارها و بسیاری از کارشناسان، شرایط اقتصادی کشور در بهار 92 بسیار بهتر از بهار 1400 بود و اقتصاد کشور در آن زمان ظرفیت بسیار بیشتری برای اشتغال زایی داشت. این در حالی است که دولت قبل در طول هشت سال حکومت خود هیچ اقدام اساسی برای اصلاح اقتصاد و رونق بازارها و در نهایت ایجاد اشتغال در کشور انجام نداد. با این حال دولت سیزدهم با اقدامات مختلف فضایی را برای رونق کسب و کار و رشد جمعیت شاغل کشور در کمتر از یک سال ایجاد کرده است.

اولین اقدام دولت سیزدهم واکسیناسیون عمومی و نجات اقتصاد از خطر قرنطینه های گران بود. این اقدام خطر از بین رفتن میلیون ها شغل به دلیل ورشکستگی به دلیل تعطیلی طولانی مدت کسب و کار را از بین می برد. یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم پس از کمتر از یک سال روی کار آمدن، حذف مجوزهای دست و پا گیر از روند راه اندازی کسب و کار بود. به گفته مسئولان، مدت زمان اخذ مجوزهای لازم برای بسیاری از مشاغل از چند ماه به چند روز کاهش یافته است. سهولت کسب و کار موضوعی بود که دولت قبل هیچگاه آنچنان که باید در مورد آن اقدام نکرد، بنابراین در این موضوع نیز مانند صدها موضوع دیگر، رفع معوقات بر عهده دولت سیزدهم است.

  سهمیه ویژه بنزین آذرماه از امشب اخذ می شود

دیدگاهتان را بنویسید