مقدار غریزه و رستگاری در سال 1401 اعلام شد

یکی از اعمال واجب در روز عید فطر پرداخت زکات فطره است. زکات فطره بر مکلفین شب عید فطر واجب است و ثانیاً فقیر نیستند و ثالثاً اطعام دیگران محسوب نمی شوند.

به گزارش رجانیوس، یکی از اعمال واجب در روز عید سعید فطر پرداخت زکات فطره است. زکات فطره بر مکلفین شب عید فطر واجب است و ثانیاً فقیر نیستند و ثالثاً اطعام دیگران محسوب نمی شوند. کسانی که این شرایط را دارند باید زکات فطره را بپردازند. زمان پرداخت زکات فطره از شب عید تا ظهر روز عید است و بنا به نظر رهبر معظم انقلاب و برخی دیگر از فقها بنابر احتیاط واجب باید قبل از عید زکات فطره را بپردازند. دعاها اگر کسی این فرصت را نداشت، یعنی دسترسی نداشت یا امکان پرداخت وجود نداشت، حداقل باید جدا و جدا شود تا بعداً پرداخت کند.

دفتر آیت الله سیستانی میزان و مقدار فیلتر امسال را برای آرد 40 هزار تن، برنج ایرانی 225 هزار و برنج غیر ایرانی 60 هزار تن تعیین کرده است.

به گفته آیت الله مکارم شیرازی زکات فطره امسال بر اساس قوت غالب گندم 40 هزار تومان و بر اساس قوت غالب برنج 150 هزار تومان است که مومنان در انتخاب آن مختار هستند. هر یک از این موارد

گرسنگی غیر ارادی 8000 تومان تهیه و به صورت نان پرداخت می شود. همچنین، رستگاری عمدی برای گرسنگی 480000 تن است.

  خجالتی چه نوع ترسی است؟

دیدگاهتان را بنویسید