مهلت 10 روزه ایران به شرکت متا

14410 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، مرکز ملی فضای مجازی نامه اعتراضی ایران را به شرکت متا ارسال کرد.

در این نامه ایرادات اصلی ایران در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار جعلی، ترویج رفتار تبعیض آمیز و نفرت انگیز، تحریک به خشونت و بی نظمی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق مصرف کننده با اعمال استانداردهای دوگانه و ایجاد فعالیت های تبلیغاتی و عملیاتی مطرح شده است. گروه های تروریستی در پلت فرم های مرتبط با شرکت متا، تعمیق تفاوت های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، جدایی طلبی و ایجاد زمینه برای جنایات سازمان یافته از جمله انتقال و تجارت اسلحه و مواد مخدر.

مرکز ملی فضای مجازی در این نامه به شرکت متا این فرصت را داده است تا ظرف 10 روز پس از دریافت نامه این شرکت اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئول مستقر در ایران را انجام دهد.

پایان/

  صحبت از همکاری با چین برای "ملی کردن اینترنت" است.

دیدگاهتان را بنویسید