مهم نیست رئیس جمهور کیست

مهم نیست رئیس جمهور کیست

  هیجان در خدمت سیاست زدایی / فعالیت نمایشی چه ربطی به دانشگاه سیاسی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید