میانگین قیمت تمام شده مسکن در تهران 35 میلیون تن در هر متر کاهش فروش در اسفندماه

به گزارش سرمقاله، گزارش «توسعه بازار مسکن در تهران در اسفند 1300» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، توسط دفتر تحقیقات و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد.

متوسط ​​هزینه مسکن در تهران 35 میلیون تن است

بر اساس این گزارش، متوسط ​​قیمت خرید هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران در اسفند ماه 93، 35 میلیون و 120 هزار تن بوده که نسبت به ماه قبل 6.2 درصد افزایش داشته است.

همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل 16 درصد افزایش داشته که نسبت به رشد نقطه به نقطه اسفند 95 (معادل 7/93 درصد) بسیار کمتر بوده و نشان دهنده کندی رشد مسکن در سال 95 است. 1400.

در بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای معاملاتی مسکن (77 میلیون و 470 هزار تن) متعلق به منطقه یک و کمترین آن با 16 میلیون و 560 هزار تن مربوط به منطقه 18 است. این ارقام نشان می دهد. نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 12.7 درصد و 36.5 درصد افزایش داشته است.

کاهش حدود 20 درصدی معاملات در ماه مارس

تعداد آپارتمان های معامله شده مسکن شهر تهران در اسفند ماه 1300 به 6800 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 19.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.6 درصد افزایش داشته است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر اساس عمر ساختمان ها در اسفند ماه 1400 نشان می دهد که از 6834 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای مسکونی تا 5 سال ساخت با سهم 32.5 بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. ٪. اما این سهم نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود 5.9 واحد درصد کاهش و در مقابل به سهم واحدهای قدیمی در گروه های «11 تا 15» و «بیش از 20» سال ساخت افزایش یافت.

  قاتل خاموش جدید ارتش روسیه

12356 خبر اولیه

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده توسط مناطق مختلف تهران در اسفند ماه 1400 نشان می دهد که از بین مناطق 22 گانه تهران، منطقه 5 با سهم 14.3 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. . همچنین مناطق 10 و 2 به ترتیب با 9.5 و 9.3 درصد در ردیف های بعدی قرار دارند.

12357 خبر اولیه

تغییرات قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در تهران

در اسفند ماه سال 1400 متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران 2.351 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 2.6 و 0.16 افزایش داشته است. درصد افزایش

12363 خبر اولیه

در بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکن معامله شده به مبلغ 7.774 میلیون ریال متعلق به منطقه 1 و کمترین آن با 6.165 میلیون ریال متعلق به منطقه 18 است.

خانه های زیر 2 میلیارد 42 درصد از معاملات را تشکیل می دهند

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در اسفند ماه 1400 نشان می دهد که از نظر متراژ، واحدهای مسکونی کمتر از 80 متر مربع 53.1 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده اند.

همچنین 58.9 درصد از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه جاری (35 میلیون و 120 هزار تن) معامله شد و 42.6 درصد از معاملات در واحدهای مسکونی زیر 2 مورد معامله شد. میلیارد تومان در هر واحد توزیع می شود.

12358 خبر اولیه

12359 خبر اولیه

افزایش 50 درصدی اجاره بها در سال 1400

بررسی شاخص مسکن اجاری در تهران و کل مناطق شهری در اسفند ماه 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 45.8 و 50.2 درصد افزایش داشت. رشد ماهانه این شاخص در اسفندماه در تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 0.4 و 1.2 درصد است.

  آیا افتتاح مدارس در شرایط فعلی واقع بینانه است؟

12360 خبر اولیه

تعداد معاملات انجام شده در تهران در اسفند ماه 1400 به حدود 8.6 هزار فقره رسید که نسبت به ماه قبل 9.19 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.29 درصد افزایش داشت.

در این ماه متوسط ​​قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 2.351 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 26.6 و 0.16 درصد افزایش داشته است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در اسفند ماه 1400 در شهر تهران بر اساس عمر ساختمان نشان می دهد که بیشترین سهم واحدهای مسکونی تا 5 سال ساخت با سهم 5.32 درصدی است.

همچنین در ماه مورد بررسی، شاخص مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.45 و 2.50 درصد افزایش نشان می دهد. توضیح رشد ماهانه شاخص ضروری است

این میزان در اسفند ماه در تهران و در کل مناطق شهری به ترتیب 0.4 درصد و 2.1 درصد بوده است.

12361 خبر اولیه

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید