میزان سود دهک های شهری پس از پرداخت یارانه ها

به گزارش تحریریه به نقل از وزارت اقتصاد، وزارت اقتصاد و دارایی پس از اعلام حذف ارز ترجیحی و پرداخت آن به خانواده ها، سود دهک های مختلف را محاسبه و اعلام کرد.

ضریب سود دهک اول شهرستان برای خانواده 4 نفره:

1.jpg

درصد سود دهک دوم شهرستان برای خانواده 4 نفره:

2 - کپی 2.jpg

درصد سود دهک سوم شهری برای خانواده 4 نفره:

3 - کپی 2.jpg

ضریب سود دهک چهارم شهری برای یک خانواده 4 نفره:

4 - کپی 1.jpg

سود شهرستان دهک پنجم برای یک خانواده 4 نفره:

5.jpg

مزایای دهک ششم شهری برای یک خانواده 4 نفره:

6 (2) .jpg

درصد سود دهک شهر هفتم برای خانواده 4 نفره:

7 (2) .jpg

ضریب سود دهک شهرستان هشتم برای یک خانواده 4 نفره:

8.jpg

دهک نهم شهر برای یک خانواده چهار نفره:

9.jpg

پایان /

  هشت دروغ فاحش رسانه های دشمن از فضای غبارآلود کشور

دیدگاهتان را بنویسید