نامگذاری خیابانی در تهران به نام حسن یزدانی

موضوع تغییر نام برخی از خیابان های پایتخت امروز در صحن شورای شهرداری تهران مطرح شد و نام بلوار صدرا به حسن یزدانی قهرمان المپیک و جهان در کشتی آزاد تغییر یافت.

به گزارش رجانیوس، امروز در صحن شورای شهر تهران موضوع تغییر نام برخی از خیابان های تهران مطرح شد و اعضای شورای شهر نظر خود را درباره این تغییرات اعلام کردند.

سرانجام بلوار صدرا در منطقه دهکده المپیک (منطقه 22) به حسن یزدانی قهرمان کشتی المپیک و جهان تغییر نام داد.

  تخم مرغ هم لوکس شده! رئیس اتحادیه: ارزان نخواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید