نتیجه جنگ اوکراین علیه نظام بین الملل و منافع ایران

12219 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، جنگ روسیه با اوکراین مدت هاست که ادامه دارد. انتظار می رود روسیه هر چند با شکست های سنگین پیروز شود. تغییرات در نظام بین المللی و منافع ایران مهم است.

عطا بهرامی در این خصوص نکاتی را بیان کرد.

پایان /

  ۲۳ نفر را با کارت واکسن جعلی شناسایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید