نتیجه غذایی که برای سرآشپز پختند یک هفته تنظیم شد

9130 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، نتیجه کشتاری که مدیران کارنابلد با تغییر تصمیم افزایش قیمت کارخانه خودروسازی داخلی برای سید ابراهیم رئیسی تدارک دیده بودند، تنها در یک هفته اعلام شد و با افزایش مداوم قیمت ها در بازار اثر خود را نشان داد.

اصرار برخی افراد برای پیگیری مصوبه شورای رقابت در زمان رضا شیوا مبنی بر فروش زیر بهای ایران خودرو و سایپا باعث شد این دو شرکت دست از تحویل برداشته و تنها به صورت سربار قطره چکانی عرضه کنند.

تصور غلط این دسته از مدیران که هیچ گاه پاسخگوی عواقب تصمیمات مدیریتی خود نبوده اند این است که با افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار نیز افزایش می یابد! اما به هیچ وجه این اتفاق نمی افتد زیرا خودرو با قیمت کارخانه در اختیار مردم قرار می گیرد و هیچکس به بازار نمی رود و در نتیجه قیمت بازار به قیمت کارخانه کاهش می یابد.

قیمت بازار بیش از دو برابر قیمت کارخانه بوده که دلیل اصلی آن کمبود عرضه به دلیل قیمت پایین است و تا زمانی که قیمت کارخانه آزاد نشود، قیمت بازار کاهش نخواهد یافت. انتخاب قیمت بین قیمت بازار و کارخانه برای اینکه خودروساز ضرر نکند و مصرف کننده متحمل ضرر نشود بهترین سیاست ممکن در حال حاضر است که پس از آن اصلاح ساختار خودرو در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پایان /

  ظرفیت پذیرش پزشکی طی 4 سال آینده دو برابر خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید