نحوه صدور گواهی کسر بازنشستگی برای دریافت وام 100 میلیون تنی

10982 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، پس از اعلام بازپرداخت وام های بدون ضمان به مستمری بگیران و کارمندان، تماس ها و تماس های مستمری بگیران در خصوص وام های بدون وثیقه با ستاد و مدیریت استانی صندوق در هفته های اخیر افزایش یافته است.

در این خصوص علی هدمی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به توصیه ها و تماس های انجام شده گفت: ثبت و بازپرداخت این وام ها از طریق بانک های مختلف و زیر نظر وزارت اقتصاد و اقتصاد انجام می شود. دارایی، مالیه، سرمایه گذاری. بدون تشریفات اداری به شعب بانک مراجعه و طبق اعتبار سنجی انجام شده توسط بانک ها اقدام نمایید.

وی در پاسخ به این سؤال که «آیا صندوق بازنشستگی کشوری برای بازپرداخت وام های بدون وثیقه متقاضی دریافت گواهی کسر حقوق است؟»، این وام توسط بانک صادر می شود. اما مستمری بگیران می توانند برای دریافت گواهی کسر حقوق در صورت وجود به قسمت مربوط به «صدور گواهی کسر حقوق» در پورتال الکترونیکی صندوق حمایت از حقوق (نشانی: sabasrm.ir) مراجعه کنند. ظرفیت دریافت وام جدید، این دریافت گواهی.

هدمی تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری فقط موظف به ارائه گواهی کسر حقوق در رابطه با وام های بدون وثیقه است.

منبع: تسنیم

پایان /

  جزئیات بیشتر از طرح آزادسازی واردات خودرو

دیدگاهتان را بنویسید