نرخ تعدیل نیروی کار 38 درصد کاهش یافته است

6609 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، حجت الله عبدالملکی در سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران در هفته کارگر گفت: دولت سیزدهم وضعیت بیش از هزار کارخانه مشکل دار را بررسی کرده و 500 هزار کارگر را بازگردانده است.

وزیر کار ادامه داد: 400 هزار نیروی جدید در سال گذشته بیمه شدند که 70 درصد آن مربوط به نیمه دوم سال گذشته در دولت سیزدهم بوده است.

حجت الله عبدالملکی گفت: در راستای برخورد جدی با فساد در شرکت های وزارت کار، نزدیک به 700 پرونده مفاسد اقتصادی رصد شده که بخشی از آنها پس از تکمیل به دستگاه قضایی ارسال می شود.

وی در پایان تاکید کرد: تعدیل نیروی کار در فروردین ماه امسال نسبت به سال قبل 38 درصد کاهش داشته است.

پایان /

  خودروسازان سودآور؛ خشونت با خواسته های مردم و بدون توجه به کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید