نرخ رشد سال جاری با نفت 2/4.3 درصد و بدون نفت 3.5 درصد اعلام شده است

گروه سیاسی – رجانیوس: بر اساس آخرین نتایج سه ماهه حساب های ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت در سال 1390 در سال 1400 با نفت به 7569 تریلیون ریال و بدون نفت به 6511 تریلیون ریال رسید. این رقم در سال گذشته با نفت 7254 تریلیون ریال و بدون نفت 6289 تریلیون ریال بود که در سال اول 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی نفت و 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی نفت در سال اول افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، در سال اول سال فعالیت های گروه کشاورزی منفی 3.5 درصد، گروه صنایع و معادن مثبت 6 درصد و گروه خدمات 4.5 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش یافته است. دوره سال گذشته

نرخ رشد برای سومین سال اعلام شد: با نفت 1.5 درصد و بدون نفت 3.5 درصد

نرخ رشد برای سومین سال اعلام شد: با نفت 1.5 درصد و بدون نفت 3.5 درصد

  ممنوعیت ورود مسافران به شهرهای قرمز کرونا نزدیک همدان

دیدگاهتان را بنویسید