نگو ایران، بگو موتورآباد! – بررسی سرمقاله رسانه ها

14533 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، بی رحمی و بی قانونی رانندگان در ایران به ویژه تهران که به ابزاری برای دوری از طرح ترافیک تبدیل شده است، به تثبیت هرج و مرج در خیابان های پایتخت منجر شده است.

مقایسه آمار پلیس تعداد خودروهای کشور با داده های بیمه مرکزی نشان می دهد که 11 میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو در کشور فاقد بیمه هستند. در سال 1400 تعداد وسایل نقلیه کشور به 36 میلیون و 324 هزار دستگاه رسید که شامل خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت می شود. از این تعداد در سال گذشته ۲۴ میلیون و ۵۲۳ هزار دستگاه بیمه و ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه فاقد بیمه بودند.

این آمار نشان می دهد که در حال حاضر 32 درصد وسایل نقلیه کشور بدون بیمه هستند که حدود 90 درصد وسایل نقلیه بدون بیمه را موتورسیکلت و 10 درصد مابقی را خودرو تشکیل می دهند.

یکی از معجزات تصمیم گیری در تهران این است که طرح ترافیک خودرو را اجرا کردند و موتورسیکلت ها را کنار گذاشتند که باعث شد رانندگان خودروها موتورسیکلت و وسیله نقلیه ای با آلودگی بیشتر، آلودگی صوتی بیشتر و تداخل زیاد در قالب ورود به سیستم بخرند. پیاده رو به جای رانندگی در خیابان و بزرگراه و غیره که تاثیر بسیار بدتری دارد.

به همین دلیل بیشتر موتورسیکلت های ایرانی در تهران تردد می کنند.

پایان/

  افزایش 100 درصدی یارانه ها از یک ماه دیگر

دیدگاهتان را بنویسید