هر مسافر چند متر مربع فرش می تواند از کشور خارج کند؟

به گزارش تحریریه «پایگاه اطلاع رسانی هیأت وزیران شورای دولت» هیأت وزیران در جلسه 28 مرداد 1401 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد ماده (138) ق. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الحاق یک تبصره به ماده (139) آیین نامه اجرایی قانون گمرک موافقت می کند.

بر اساس تبصره الحاقی هر مسافر می تواند تا سقف (24) متر مربع فرش دستباف ایرانی و حداکثر (40) متر مربع فرش دستباف از کشور خارج شود و تعداد آن محدودیت دارد. تکه های فرش و قالیچه با مسافر در اندازه مشخص وجود نخواهد داشت.

هر مسافر چند متر مربع فرش می تواند از کشور خارج کند؟

پایان/

  نرخ اتحادیه کشتی های باری تهران در سال 1401

دیدگاهتان را بنویسید