هر کارمند بانک به طور متوسط ​​408 میلیون وام گرفت!

با نگاهی کلی به تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها به کارکنان خود و عناوین تسهیلات اشخاص وابسته که شامل طیف مدیران ارشد و میانی می شود، دو نکته قابل توجه است. اول دریافت تسهیلات با نرخ سودی است که با نرخ های معمول بازار فاصله دارد و نکته دوم بازپرداخت طولانی مدت است.

به گزارش رجانیوز به نقل از فرهیختگان، بانک ها در گذشته یکی از اولین گزینه های جویندگان کار بودند. دلایل مختلفی برای این علاقه وجود دارد، مانند امنیت شغلی، موقعیت اجتماعی و سبک و نوع کار. اما یکی از عوامل مهم برای این انتخاب، بهره مندی از وام های ویژه برای کارکنان بانک است. وام هایی که برای تامین نیازهای اولیه، خرید مسکن، خرید خودرو و موارد دیگر به کارکنان پرداخت می شد و از آنجایی که می توان گفت بانک ها بزرگترین موسسات مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه (با سهم بیش از 90 درصد) هستند. ، اشتغال و عضویت در این مجموعه ها می تواند به نفع کارکنان آنها باشد. البته نباید از این نکته غافل شد که همه گروه های اقتصادی از جمله بانک ها برای تامین نیازهای کارکنان خود تلاش می کنند و این به نوبه خود اشتباه نیست. اما زمانی که این معضل با شرایط اقتصادی کنونی و شرایط سخت بنگاه های اقتصادی که در حفظ حداقل شرایط و فراهم کردن شرایط بقای خود با مشکل مواجه هستند، ترکیب می شود، متوسط ​​نرخ بالای تسهیلات بانکی این تمایل کارکنان خود را برای اشتغال در این واحدها نشان می دهد. نهادهای اقتصادی نباید آنقدر سخت باشند.

سوغات دولتی در 44 بانک اصلی

بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها، بانک ملی با 37 هزار و 175 کارمند در رتبه نخست قرار دارد. پس از بانک ملی صادرات با میانگین 24 هزار و 421 نفر پرسنل در سال 1400 در رتبه دوم، بانک ملت با 23.7 هزار نفر، بانک کشاورزی با 18.7 هزار نفر، بانک تجارت با 15.5 هزار نفر، بانک مسکن با 12، 2 هزار نفر و بانک رفاه قرار دارند. با 9.8 هزار کارمند در ردیف بعدی قرار دارند. همانطور که در فهرست هشت بانک برتر مشاهده می شود، بانک های ملی، کشاورزی و مسکن دولتی هستند و بانک های صادرات، ملت، تجارت و رفاه از جمله بانک هایی هستند که از اصل 44 قانون اساسی پیروی می کنند و در حال رسیدگی هستند. خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های بخش دولتی خارج از کنترل مستقیم دولت است، اما بقایای ساختار دولتی که یکی از نمونه‌های آن تعداد زیاد کارکنان در این بانک‌ها است، به نظر می‌رسد در آنها باقی مانده است. پس از این بانک ها، بانک آینده با 4439 نفر، پارسیان با 4165 نفر و پاسارگاد با 3874 نفر همچنان با بیشترین تعداد کارمند در رتبه های بعدی قرار دارند و می توان گفت از جمله بانک هایی هستند که از ابتدای سال جاری تاکنون در شبکه بانکی حضور داشته اند. فرم خصوصی آنها بیشترین کارمند را دارند.

  افغانستان نیز از ایران جلوتر است

67 هزار میلیارد تومان برای کارکنان

در بررسی رئیس تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها و با تقسیم وام گیرندگان به اشخاص حقیقی، حقوقی و کارکنان، مجموع وام اعطایی بانک ها به کارکنان خود در مجموع 20 بانک مورد بازرسی – به استثنای بانک ملی که تسهیلات کارکنان را در صورت های مالی سال 1398 درج کرده است – مبلغ 67 هزار میلیارد تومان است. از این میزان، بانک تجارت با 17 هزار میلیارد تومان و 25 درصد سهم در رتبه اول، بانک ملت با 15 هزار میلیارد تومان و نزدیک به 22 درصد سهم در رتبه دوم قرار دارند. در ادامه این فهرست، بانک های اجتماعی با تسهیلات 12 هزار میلیارد تومانی و سهم 17 درصدی، بانک کشاورزی با هشت هزار میلیارد تومان سهم نزدیک به 12 درصد و بانک مسکن با پنج هزار میلیارد تومان و سهم. از 7.5% در مکان های زیر قرار دارند.

یک میلیارد وام برای هر کارمند!

در بررسی میانگین وام های اعطایی به کارکنان، بانک های خصوصی شده جایگاه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. این مبلغ که از تقسیم کل وام پرداختی بانک به کارکنان خود و با فرض حقوق و تساوی برای کلیه کارکنان بانک محاسبه شده است، بانک رفاه را به عنوان بانک واحد مالی سازمان تامین اجتماعی و متولی بازنشستگان و مستمری بگیران نشان می دهد. منابع بیمه این پردازان است که با میانگین پرداختی یک میلیارد و 180 میلیون تومانی به کارکنان خود در رتبه اول قرار دارد. بانک تجارت با متوسط ​​وام یک میلیارد و 93 میلیون تومانی در رتبه دوم قرار دارد. پس از بانک تجارت، بانک توسعه تعاون با میانگین پرداخت 620 میلیون تومان وام، بانک ملت با 619 میلیون تومان، بانک سینا با 486 میلیون تومان و بانک پاسارگاد با میانگین 425 میلیارد تومان در اختیار کارکنان خود قرار دادند. متوسط ​​وام پرداخت شده تمامی بانک ها 408 میلیون تومان است و نشان می دهد که متوسط ​​وام پرداخت شده 6 بانک بیشتر از میانگین کل بانک ها بوده است. بانک هایی که بیش از 200 میلیون تومان وام به کارکنان خود پرداخت کرده اند، بانک های کشاورزی، مسکن، شهر، آینده، سامان، ایرانزمین، کارابان و سرمایه هستند. کمترین میزان اعتبار مربوط به بانک گردشگری است که می توان آن را به طور متوسط ​​148 میلیون تومان برای کارکنان 1401 آن در نظر گرفت.

وام الحسنه برای کارکنان

منابع قرض الحسنه از آنجایی که مالکان آن را برای امور خیریه و غیرتجاری در بانک ها سپرده گذاری می کنند، در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری که بانک ها ملزم به پرداخت سود آن هستند جزء منابع ارزان قیمت بانک محسوب می شود و قانونگذار نیز مقرر داشته است. بانک ها را موظف کردند که از آن برای مصارف مناسب مانند تسهیلات اعتباری ازدواج، کار، درمانی و غیره استفاده کنند تا این منابع در قالب تسهیلات ارزان به دست نیازمندان برسد و زمینه رشد فردی و اجتماعی و پرکردن خلأهای اجتماعی را فراهم کند. آمار وام های قرض الحسنه اعطایی بانک ها نشان می دهد که از نظر میزان وام قرض الحسنه به کارکنان، بانک ملی با ارائه 2200 میلیارد تومان وام قرض الحسنه به کارکنان در صدر این فهرست قرار دارد. کارمندانش البته همانطور که قبلا اشاره شد، این بانک از حجم کل تسهیلات اعطایی به کارکنان خود که قطعا عددی بیشتر از میزان اعتبار اعطایی به کارکنان خود است، اطلاع رسانی نکرده است. بانک ملت با 1170 میلیارد تومان از این منابع در جایگاه دوم قرار گرفت. از سوی دیگر، بانک پاسارگاد بر اساس سهم وجوه قرض الحسنه ارائه شده به کارکنان از مجموع وجوهی که در اختیار کارکنان قرار می گیرد، 33 درصد از وجوه ارائه شده به کارکنان خود را از محل صندوق های قرض الحسنه پرداخت کرده است. این حجم از تسهیلات قرض الحسنه ارائه شده به کارکنان که بالغ بر 539 میلیارد تومان است، بیش از دو برابر تسهیلات قرض الحسنه عادی است که بانک پاسارگاد به افراد جامعه پرداخت کرده است، ضمن اینکه اولویت ارائه قرض الحسنه است. تسهیلات حسنا برای اهداف ضروری و مولد و ایجاد اشتغال است. گزارشی که «فهریختگان» با عنوان «بانک ها به یک سوم زوج ها وام ندادند» منتشر کرد، حاکی از آن است که بانک پاسارگاد درخواست وام ازدواج ۷۲ درصد از زوج های جوان را نپذیرفته است. این سهم بالای وام قرض الحسنه به کارکنان اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا بانک بعدی که بیشترین وام قرض الحسنه را برای کارکنان خود دارد، بانک مسکن است که سهم 15 درصدی از وام قرض الحسنه کارکنان را دارد. همچنین مربوط به قبل از سال 95 بوده و در سال های اخیر به کارکنان خود وام پرداخت نکرده است و در سایر بانک های کشور مانند بانک ملت و صادرات به ترتیب 8 و 6 درصد و در رفاه و تجارت این نسبت است. 5 درصد و در سایر بانک ها – به استثنای بانک های ایرانزمین، دی و پارسیان که اطلاعات استفاده از تسهیلات اعتباری خود را منتشر نکرده اند – زیر پنج درصد است.

  دستور ویژه رئیس جمهور برای تسریع در تکمیل واحدهای مسکن مهر پردیس

یک خلأ قانونی با منابع زیاد

با نگاهی کلی به تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها به کارکنان خود و عناوین تسهیلات اشخاص مرتبط که شامل طیف مدیران ارشد و میانی می شود، دو نکته قابل توجه است. اول دریافت تسهیلات با نرخ های سود بسیار دور از نرخ های معمول بازار مانند 1، 4، 7 و 10 درصد که نرخ سود رایج در تسهیلات اعطایی بانک ها است و نکته دوم مدت بازپرداخت طولانی مدت است. که 120، 180، شامل 220، 300 و 360 ماه است. این دو نکته، یعنی پایین بودن نرخ سود و طولانی بودن بازپرداخت وام که در واقع به گیرندگان امکان بازپرداخت وام را بسیار راحت می دهد، نشان می دهد که بانک تمامی شرایط لازم را برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت برای کارکنان و مدیران ارشد فراهم کرده است. نبود قوانین و مقررات مشخص در زمینه امداد رسانی به کارکنان بانک ها یکی از عوامل ایجاد این پدیده است. قانونگذار و مرجع نظارتی هیچ گاه مقررات و ضوابطی را برای شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به کارکنان وضع نکرده اند، نه از نظر سقف کلی تسهیلات ارائه شده، سقف تسهیلات ارائه شده به هر یک از کارکنان و مدیران و نه محدودیت در استفاده از منابع قرض الحسنه این خلأ قانونی و نظارت موثر ناشی از آن زمینه را برای سهولت استفاده و بهره مندی گردانندگان شبکه بانکی فراهم کرد.

در این بستر پویا، ناظران، اقتصاددانان و پژوهشگران با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات و وام ارزان قیمت به کارکنان بانک در هر صورت چه از محل منابع بانکی و چه از منابع وام، مشکل ساز است، معتقدند در صورت پرداخت این تسهیلات از منابع بانک است، یعنی زیر سوال بردن فلسفه وجودی منابع بانک. زیرا «منبع بانکی» نقش سپر حفاظت از سپرده گذار را دارد و اعطای تسهیلات از سرمایه بانک، اگرچه موجب رضایت متولیان و دلجویی از خیرین می شود، اما نتیجه ای جز افزایش سرمایه ندارد. ریسک برای بانک ها اما مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و مدبرانه سرمایه بانک برای حفظ حقوق سپرده گذاران در مواقع بحران و مقابله با تکانه های اقتصادی است و سپرده گذاران نیز حق نظارت بر عملکرد مدیریت در نظارت بر سرمایه بانک را دارند. سبد دارای اعتماد است ارائه خدمات بانکی به مدیران و کارکنان، حتی اگر از منابع قرض الحسنه باشد، با روح این صندوق ها مغایرت داشته باشد. زیرا بر اساس نیت سپرده گذاران، این منابع در اختیار بانک است تا به نحو شایسته و با تقوا و رفع نیازهای اولیه متقاضیان هزینه شود، اما تسهیلات ارزان و بلندمدت در اختیار کارکنان و مدیران خود بانک قرار گیرد. علاوه بر ایجاد انحراف در دریافت کنندگان اصلی و نیازمندان به تسهیلات برای افزایش شکاف های اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تغذیه می شود.

  آخرین اساسنامه قانون رتبه بندی معلمان

00000000000000000000000000000(17) خبر اولیه

00000000000000000000000000(19) خبر اولیه

دیدگاهتان را بنویسید