هزینه های جدید سالانه برای صاحبان خودرو

14049 خبر اولیه

بر اساس گزارش تحریریه جلسه 14 مرداد 1401، هیات وزیران فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالیانه آلایندگی وسایل نقلیه را با توجه به تکلیف مندرج در بند (ب) ماده (29) ارزش افزوده تعیین کرد. قانون مالیات.

بر این اساس شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالیانه آلایندگی وسایل نقلیه تعیین شدند.

منبع: برنا

پایان/

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید