هندوزی: تورم کاهش می یابد به شرطی که چشم انداز اقتصادی مردم بد نشود/ در غیر این صورت شاهد روند صعودی خواهیم بود.

گروه اقتصادی – رجانیوز: طی ساعات گذشته کلیپی از سخنان دکتر احسان هندوزی در تشریح وضعیت اقتصادی اردیبهشت ماه امسال منتشر شد که اعلام کرد طبق فرمول تورم، دولت بعدی به هر حال شاهد کاهش تورم خواهد بود.

اما بررسی دقیق سخنان هندوزی در این گفتگو نشان می دهد که وی موضوع را مشروط به تغییر نگاه مردم به اقتصاد کشور و ارزش پول ملی می داند.

وزیر اقتصاد در قسمت بعدی سخنان خود توضیح داد که کاهش تورم در دولت آینده در صورتی اتفاق می افتد که کاهش ارزش پول ملی کنترل و مدیریت شود.

وی همچنین به صراحت می گوید که اگر انتظارات اقتصادی مردم و ارزش پول ملی مدیریت نشود، شاهد افزایش تورم خواهیم بود.

این تحلیل خانوادگی در واقع همان سیاستی است که در ماه های دولت سیزدهم دنبال شد و با جلوگیری از چاپ پول، عدم استقراض از بانک مرکزی، تسهیل دسترسی کشور به منابع خارجی و اصلاح تصمیمات پولی و ارزی، تورم را کاهش داد. .

میزان امید مردم به بهبود وضعیت اقتصادی در نتیجه اقدامات چند ماه اخیر نیز نشان می دهد که دولت سیزدهم توانسته است افکار عمومی را نسبت به ارزش پول ملی و آینده کشور متقاعد کند. اقتصاد کشور

  اعلام زمان و مکان بازی ایران با لبنان و سوریه

دیدگاهتان را بنویسید