هنرهای رزمی، به کمبود محتوا، روشن و لعاب

15243 خبر اولیه

«مردی که فراتر از ساختارهای منظم قرار می گیرد، می تواند آزادانه و مطلقاً عمل کند. مردی که واقعاً سخت کوش و جدی است که حقیقت را دریابد، سبکی ندارد. زندگی او فقط در آنچه هست جریان دارد.اگر بخواهد حقیقت نهفته در هنر را شناسایی کند.به همین ترتیب.

تائو جی تکاند بروس لی، صفحه 17، بخش ناامیدی عادی، پاراگراف سوم

اسیر بودن در سبک های مبارزه و مدارس بحثی بود که در قسمت های قبلی درباره آن صحبت کردیم. اما این مشکلی بود که گریبان اکثر قدیم ها را در ورزش های رزمی گرفت و این پسرفت به قدری پیش رفت که به بدترین شکل خود را نشان داد و این درجات در ورزش های رزمی است. کمربند، دامن و غیره

یک هنرجوی رزمی که پشت تمرینات کاذب خود پنهان می شود و با دروغ هایی مانند کاتا و فرم ها و تکنیک های دفاع شخصی حقیقت خود را کاملاً به گوشه ای می کشاند تا جایی که اگر بخشی از یکی از آن فرم ها را اشتباه انجام دهد به نظر می رسد. و اگر ضعیف باشد یا آنها را به خوبی اجرا کند دچار نوعی خودشیفتگی احمقانه می شود که ناشی از ناتوانی ها و ضعف های اوست.

چنین فردی دائماً پشت درس های خود پنهان می شود و به جای بهبود خود و تأثیرگذاری خود، همیشه به یادگیری چیزهای جدید یا رنگ ها و لعاب های جدید مشغول است. یادگیری که او را بیش از پیش تحت الشعاع قرار می دهد تا جایی که تمام خلاقیت و هیجانش را از او می گیرد و آنچه باقی می ماند، فردی خشک و انعطاف ناپذیر است که به کلی از حقیقت مبارزه که روندی کاملاً متغیر و انعطاف پذیر است، بیگانه شده است.

  رنگ آبی از نقشه تاج کشور / ۲۴۷ شهر با رنگ قرمز پاک شد

این بیگانگی به حدی می رسد که انسان به این آموزه ها اعتماد می کند و نه تنها پشت آن ها پنهان می شود، بلکه بدتر از آن، پشت مناصب، مقام ها، عناوینی مانند سی فوشی هان سن سی یا استاد یا قهرمان که از عوارض آن است، پنهان می شود. آموخته است و دیگر خود را خودی نمی داند که بخواهد آن را بشناسد و بسط دهد.

البته رزمی ها این فکر را کرده اند، می آیند برای دانش آموز دره ای تعریف می کنند که فقط با این سبک می توانی قالیچه ات را از آب بیرون بکشی و آن دره قوانین رقابت آن سبک است. به عنوان مثال، در یک سبک می گویند شما مجاز به استفاده از دست نیستید، در سبک دیگر شما مجاز به استفاده از پاهای خود نیستید. یک سبک فقط از تکنیک های مبارزه و قوانین محدود کننده ای استفاده می کند که شایسته خود سبک های محدود است. شاگردان این سبک ها می آیند تا هر چه بیشتر این قوانین را فتح کنند، نه برای کسب مقام در این اسارت.

این فرد نه تنها در قید و بند یادگیری گرفتار می شود، بلکه در بند پست های رقابتی و عناوین و عناوین مختلف نیز گرفتار می شود که نجات آن تقریباً غیرممکن است و فرد دچار نوعی مرگ خلاقانه و هنری می شود. چنین آدمی مهم نیست چه نوع هنری باشد.

حال وای به حال مردمی که این مقامات و دانشمندان را مبادله می کنند. خودتان حساب کنید وضعیت هنرهای رزمی چگونه خواهد بود.

  فاطمی امین باید استعفا دهد/مدت وزیر تمدید نمی شود

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید