واردات خودرو به روش دولت حسن روحانی آزاد می شود!

12431 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، شواهد موجود نشان می دهد احتمالا واردات خودرو با روش دولت حسن روحانی آزاد می شود! چون اخباری منتشر شده که نشان می دهد فقط شرکت های معتبر! آنها حق دارند خودرو وارد کنند.

در زمان محمدرضا نعمت زاده واردات خودرو به شرکت های معتبر محدود می شد! آنها به قدرت نزدیک شدند و بازار را از رقابت خارج کردند که منجر به تحمیل هزینه های انحصاری بر واردات از سوی مصرف کننده ایرانی شد. و اکنون فاطمی امین که سیاست گذاری را با دخالت بی پایان در بازار اشتباه گرفته است، به دنبال احیای طرح دولت حسن روحانی است.

هرگونه سیاستی که به بهانه خدمات پس از فروش و … واردات خودرو را به شرکت های کوچک محدود کند، خلاف اصل رقابت است و بهانه خدمات پس از فروش غیرقابل قبول است. زیرا در وهله اول بحث خدمات به خریدار مربوط می شود و دولت نباید در این امور دخالت کند. دوم اینکه این محدودیت ممکن است محدود به برندهایی باشد که در ایران شرکت خدماتی دارند اما هرکسی می تواند وارد کند.

اما سیاست درست این است که اجازه ندهیم دولت در این مشکلات بازار دخالت کند که خرابکار هر وقت وارد این مشکلات شده است.

پایان /

  تاج دوباره به اوج رسید / 22000 بیمار و 44 فوت در 24 ساعت شناسایی شدند

دیدگاهتان را بنویسید