واردات خودرو در دست دولت است

10359 خبر اولیه

طبق سرمقاله مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنعت و معدن، مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت واردات خودرو را تصویب نکرده است.

نیازی به تصویب قانون آزادسازی واردات خودرو از سوی مجلس نیست.

قدرت واردات خودرو بر عهده دولت است و دولت می تواند با توجه به شرایط ارزی کشور در این زمینه تصمیم گیری کند.

در شرایط فعلی که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم، شاید دولت تمایلی نداشته باشد ارز کشور را صرف واردات خودرو کند و ترجیح دهد برای تامین دارو ارز کنار بگذارد.

واردات خودرو بر اساس قانون منع نشد و تا سال 97 بود که دولت با تلاطم ارزی پیشنهاد اجلاس سران خودرو برای محدود یا توقف واردات را داد.

بنابراین امروز دولت می تواند در اجلاس سران مطرح کند که می خواهد واردات خودرو را از سر بگیرد و نیازی به قانون گذاری در این زمینه نیست.

منبع: نماینده گراف

پایان /

  تشکیل کارگروه رفع تحریم ها فردا/ اجماع اعضا در دستور کار اصلی مذاکرات وین

دیدگاهتان را بنویسید