واکسیناسیون اجباری بر عهده دولت استرالیا است. پرداخت 50 میلیون دلار غرامت

9134 خبر اولیه

طبق سرمقاله، دولت استرالیا ممکن است با بیش از 50 میلیون دلار (37 میلیون دلار) برای برنامه واکسیناسیون کرون مواجه شود، زیرا هزاران نفر برای پرداخت هزینه مشکلات بهداشتی مرتبط با تزریق واکسن ثبت نام کرده اند.

بیش از 10000 نفر در یک برنامه دولتی برای جبران درآمد از دست رفته پس از بستری شدن در بیمارستان به دلیل عوارض جانبی نادر اما قابل توجه واکسن تاج ثبت نام کرده اند. غرامت از 5000 دلار آمپر شروع می شود.

آژانس دارویی استرالیا حدود 79000 گزارش از عوارض جانبی شدید از مجموع 36.8 میلیون دوز واکسن تزریق شده به این کشور دریافت کرده است. شایع ترین عوارض جانبی گزارش شده شامل درد بازو، تب و لرز است.

سازمان غذا و داروی استرالیا 288 گزارش از التهاب قلب با واکسن فایزر و 160 گزارش از یک اختلال انعقادی نادر مرتبط با واکسن Strazenka دریافت کرده است. 9 مورد مرگ ناشی از واکسیناسیون گزارش شده است که اکثر آنها 65 سال و بالاتر بوده اند.

منبع: فانا

پایان /

  افزایش قیمت حمل و نقل عمومی چقدر خواهد بود؟

دیدگاهتان را بنویسید