ورود سرمایه و ارز از خارج را تصویب می کند

به گزارش سرمقاله، سید احسان هندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در توییتی نوشت:

اقتصاد قوی با فرصت طلبی داخلی و خارجی امکان پذیر است که کشور تا کنون در آن ضعف های جدی داشته است.

خوشبختانه امروز پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر تشویق ورود سرمایه و ارز از خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه توسط:

کاهش حداقل سرمایه / سپرده و افزایش سنوات پروانه اقامت در دولت تصویب شد.

12327 خبر اولیه

پایان /

  نیروهای آمریکایی عین الاسد را به طور کامل رها کرده اند

دیدگاهتان را بنویسید