وزن کم ایران در تجارت جهانی

ایران با جمعیت 85 میلیون نفری، 4 منبع اقلیمی، نفت، گاز و معدنی، دسترسی به بازارهای منطقه، موقعیت استراتژیک و … می تواند نه تنها قدرت اول منطقه، بلکه حتی در بین 10 تا 20 قدرت برتر جهان باشد. قدرت های اقتصادی

نظام اقتصادی رانت گرایی، خویشاوندی و غارتگری، فساد گسترده، اتکا به خام فروشی و توزیع رانت منابع بین املاک، اقتصاد غیر مردمی، دولت های ناکارآمد و تحریم ها شرایطی را ایجاد کرده است که ایران نه تنها در سطح جهانی بلکه در سطح منطقه ای ، اقتصاد و شرکا را نباید اقتصادی دانست.

تجارت خارجی ایران در سال 2021 121 میلیارد دلار بوده است، یک سیزدهم از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، یک چهارم ترکیه و حتی کمتر از اسرائیل.
ایران در رتبه 51 قرار دارد و سهم 0.27 درصدی از تجارت جهانی در سال 2021 را به خود اختصاص داده است.

عاقلانه است که کشورهای دیگر روابط تجاری خود را نه تنها با آمریکا، بلکه با کشورهای عربی و حتی اسرائیل با یک شریک تجاری ناچیز و خام به خطر نیندازند. نکته کلیدی که به وضوح در سفر رئیس جمهور چین به عربستان منعکس شد.

امیدواریم به هشدار برادر بزرگ توجه شود، اینجا دیگر آمریکا نیست!

وزن کم ایران در تجارت جهانی

پایان/

  بازگشت تاچریسم پس از 32 سال؟ / طوفان زمستانی در انتظار نخست وزیر جدید / لیز تراس، وارث بحران ها

دیدگاهتان را بنویسید