وزیری که باید از رهبری رئیس جمهور اطاعت کند!

15468 خبر اولیه
قیمت مرغ به دلیل ممنوعیت واردات باز هم افزایش یافت و طبق معمول ساداتی نژاد وزیر کشاورزی اقدام به توزیع مرغ در سامانه کرد.

  افزایش قیمت خودرو شاید هفته آینده شاید زمان دیگری

دیدگاهتان را بنویسید