وزیر اقتصاد در توئیتی از برنامه بهبود یارانه خبر داد

به گزارش سرمقاله، سید احسان هندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در توییتی نوشت:

زمانی که طرح بهبود یارانه ها را پیشنهاد دادیم، دولت اجرای طرح «نان سنتی» را به ما واگذار کرد که از هفته جاری در برخی استان ها آغاز می شود.

  1. قیمت نان افزایش نمی یابد.
  2. تعدیل قیمت آرد باعث کاهش قاچاق می شود.
  3. در ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می شود.

13061 خبر اولیه

پایان /

  اقدام قاطع پایگاه اطلاع رسانی رجا استاندار کرمانشاه

دیدگاهتان را بنویسید