وزیر کشور: پرونده متروپل بسته شده است

کار متروپل در مورد یک موضوع حساس به پایان رسیده و پرونده آن بسته شده است.

به گزارش رجانیوس، احمد واحدی وزیر کشور در گفتگو با مهر در خصوص اینکه آیا گزارش جدیدی از این کلانشهر به دولت ارائه شده یا اینکه این گزارش متوقف شده است؟ وی گفت: کار متروپل روی یک موضوع حساس به پایان رسیده و پرونده آن بسته شده است.

وی گفت: پیش از این کلانشهر برای تخریب بنا به مجموعه ای واگذار شده و از نظر فیزیکی تاریخ به صورت عادی پیگیری می شود.

وزیر کشور گفت: حادثه متروپلیس نقطه شروعی بود که ما به سراغ تمام سازه های ناپایدار دیگر برویم و بررسی آنها را تسریع کنیم. شهرداری ها، نظام مهندسی و سایرین توانسته اند با شفافیت و قاطعیت بیشتری با این موضوع برخورد کنند.

وحیدی تصریح کرد: گزارش تخلفات به کمیسیون رسیدگی به این موارد ارائه می شود و اندازه آن مشخص و گزارش شده است.

وی در خصوص ورود وزارت کشور برای اصلاح ساختار گردنه علاءالدین تهران گفت: موضوع گردنه علاءالدین در گذشته مورد توجه قرار گرفته و یک طبقه اضافی حذف شده است.

  اجتماع امت رسول الله (ص) در تهران

دیدگاهتان را بنویسید