وضعیت سرمایه گذاری خارجی در حال واقعی شدن است

14615 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، علی فخری معاون وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر استان گلستان با اشاره به ظرفیت های بالقوه این استان گفت: وظیفه ما به عنوان دولت تبدیل ظرفیت های بالقوه به فرصت های واقعی است. جذب سرمایه، از جمله انجام آن در داخل و خارج.

وی حوزه حمل و نقل و فرصت های ترانزیتی را یکی از فرصت های بالقوه استان گلستان دانست و افزود: آمادگی برای استفاده از این ظرفیت هم در خارج از کشور و هم زیرساخت های آن در کشور باید تامین شود و دولت برای انجام وظایف خود نیازمند حمایت است. این بخش.مدیران و مردم استانی.

وی ظرفیت بالقوه دیگر استان را حوزه کشاورزی و صنعت می داند و گفت: این استان توانایی جذب سرمایه در این حوزه را از منابع مختلف دارد.

فکری حوزه سوم را حوزه انرژی و همسایگی خواند و افزود: کشور ما دارای منابع عظیم انرژی است و با بازکردن راه همکاری های دوجانبه با ترکمنستان و تنوع بخشی به این همکاری ها، امیدواریم استان گلستان در این زمینه ذینفع اول باشد. مسیر.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری درباره برنامه های دولت برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی گفت: اقداماتی را در سازمان آغاز کرده ایم که برخی از آنها نتیجه می دهد که یکی از مهمترین اقدامات اجرای سامانه اعلام وضعیت است. سرمایه های خارجی در کشور فعالان اقتصادی می توانند برنامه های خود را بر اساس آمار واقعی تنظیم کنند.

فخری همچنین یکی از برنامه های دولت سیزدهم را توسعه همکاری با کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده و سازمان سرمایه گذاری به عنوان متولی جذب سرمایه از خارج از کشور برنامه های مختلفی با کشورهای همسایه مانند ترکمنستان.» افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی آغاز شده و این اقدامات در حال به ثمر نشستن است.

  کاهش دما و تداوم بارندگی در کشور

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید