وعده جدید رئیس بانک مرکزی برای ساماندهی نظام بانکی و آرامش نظام پولی

13300 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار ایبنا درباره سود قانونی سپرده های بانکی گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین 10 تا 13 درصد بود، اما اکنون این حداکثر از 13 درصد به 15 درصد رسیده است که برای بانک ها و مؤسسات مالی که مقررات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند، به ویژه در کنترل ترازنامه بانک ها افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی برای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست های پولی خود، کنترل ترازنامه را در دستور کار خود دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک با توجه به اهداف کلان اقتصادی چقدر باید رشد کند.

صالح آبادی تصریح کرد: بانک هایی که این نرخ رشد را رعایت نکنند مشمول سپرده قانونی اضافه می شوند. بر این اساس، این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می کند تا انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور برقرار شود و آنچه بانک مرکزی به عنوان کنترل تراز به بانک ها ابلاغ می کند باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت عدم رعایت، این سپرده قانونی اضافی به طور خودکار اعمال خواهد شد.

آیا بانک ها منضبط هستند؟

رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز گفت: یکی از سازوکارهایی که بانک مرکزی دارد تقویت بازار بین بانکی است، بازاری که کمک می کند بانک ها نیاز نقدینگی خود را از این بازار تامین کنند.

وی تصریح کرد: در واقع بانک ها می توانند این اوراق را در این بازار معامله کنند و به موسسات دیگر بفروشند و از طریق آنها تامین مالی کنند.

  راهکارهای قرآنی برای درمان افسردگی

صالح آبادی ادامه داد: علاوه بر این، ساماندهی بانک ها و اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای جدی است که در بانک مرکزی آغاز شده است و برای هر یک از بانک ها برنامه مشخصی در چارچوب کنترل موجودی در نظر گرفته شده است. انجام می شود و برای رفع عدم تعادل و مدیریت ترازنامه که توسط حوزه نظارتی بانک مرکزی پیگیری می شود چه اقداماتی باید انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مجموعه اقدامات در حال انجام با هدف انضباط و ساماندهی عدم تعادل بانک ها است که امیدواریم تداوم داشته باشد و موجب آرامش نظام پولی و در نهایت کنترل متغیرهای کلان اقتصادی شود.

معامله روزانه دو میلیون روبل

صالح آبادی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای مذاکره با کشورهای مختلف به منظور ایجاد تفاهم های پولی خبر داد و گفت: نماد روبل ریال اخیرا معرفی شد و در هفته آخر معاملات با این ابزار به طور میانگین دو میلیون معامله داشتیم. روبل در روز در آینده افزایش خواهد یافت.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید