وعده رئیس جمهور محقق شد: اسامی بزرگترین بدهکاران بزرگترین بانک کشور منتشر شد

به گزارش تحریریه، بانک ملی با توجه به قوانین جاری کشور و تمرکز وزارت اقتصاد و دارایی بر اعلام بدهکاران بانکی، اسامی بدهکاران اصلی خود را به شرح زیر اعلام کرد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه توئیتر خود نوشت:

یکی دیگر از وعده های رئیس جمهور محقق شد. بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور اسامی بدهکاران اصلی خود را اعلام کرد.

12479 خبر اولیه

لیست بدهکاران بانکی:

12480 خبر اولیه

12481 خبر اولیه

پایان /

  درخواست خودروسازان؛ قیمت در لبه بازار و عرضه بورس

دیدگاهتان را بنویسید