و من حوصله ام سر رفته است!؟ سیستم رتبه بندی معلمان، چرا درخواست نمی کنید!؟

به گزارش سرمقاله، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیته برنامه و بودجه در صفحه توئیتر خود نوشت:

و من حوصله ام سر رفته است!؟

سیستم رتبه بندی معلمان، چرا درخواست نمی کنید!؟

قانون ویژه، 38 بودجه مشخص، مجلس و دولت نیز اعلام حمایت کردند.

از رئیس جمهور می خواهم که سریعاً نظام رتبه بندی را برای سهولت کار همه معلمان عزیز اجرا کند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس: حاجی بابای

13565 خبر اولیه

پایان /

  رزمایش دریایی عمان با نام "خنجر تیز"

دیدگاهتان را بنویسید