پایان سال برای کارکنان دولت اعلام شد

11264 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، سخنگوی دولت درباره تعداد کارکنان دولت در عید گفت: شورای دولت عید، تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی را در پایان سال یک میلیون و 600 هزار تن تعیین کرد.

علی بهادری جهرمی تاکید کرد: همچنین بر اساس سیاست های کلی خانواده مقرر شد 400 هزار تن وجه به کارکنان متاهل اعم از کمک عائله مندی و فرزندان و 150 هزار تن به یک فرزند تحت تکفل پرداخت شود.

پایان /

  چه چیزی شما را سئو سایت ها می کند

دیدگاهتان را بنویسید