پایان مسابقات قهرمانی جهان، آغاز نبرد!

بر اساس این سرمقاله، مطالعات خلیج‌فارس گفت: با نزدیک شدن به پایان جام جهانی 2022 قطر، هزاران کارگری که برای میزبانی این مسابقات استخدام شده‌اند به پایان روزهای کاری و استخدامی خود نزدیک می‌شوند.

پیش از این و قبل از شروع جام جهانی، قطر هزاران کارگری را که قطر را به مکانی درخشان و خیره کننده برای چندین سال تبدیل کرده بودند، تنها با چند ساعت اخطار قبل از تخریب پناهگاه هایشان بیرون کرد و به آنها گفت که بیرون بیایند مکانی را پیدا کنند. برای خودشان در شهر!

پایان مسابقات قهرمانی جهان، آغاز نبرد!

به گزارش رویترز، کارگرانی که از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌اند، قطر بلوک‌های مسکونی هزاران کارگر خارجی را در مرکز دوحه خالی کرده است.

آنها گفتند که بیش از 12 ساختمان توسط مقامات تخلیه و بسته شد و کارگران عمدتا آسیایی و آفریقایی مجبور به جستجوی سرپناه جایگزین شدند.

حدود 85 درصد از جمعیت سه میلیونی قطر را کارگران خارجی تشکیل می دهند. بسیاری از کسانی که اخراج شده اند به عنوان راننده، کارگر روزمزد یا کارگر قراردادی در شرکت ها کار می کنند، اما مسئول محل اقامت خود هستند. کسانی که در شرکت های ساختمانی بزرگ کار می کنند، که در کمپ هایی زندگی می کنند که ده ها هزار نفر در آن زندگی می کنند.

پایان مسابقات قهرمانی جهان، آغاز نبرد!

محمد، یک راننده بنگلادشی، گفت که او 14 سال است که در قطر زندگی می‌کرده است که شهرداری ناگهان به او گفت که 48 ساعت فرصت دارد تا پناهگاهی را که با 38 نفر دیگر مشترک است ترک کند.

او گفت کارگرانی که زیرساخت های قطر را برای میزبانی جام جهانی ساخته بودند، با نزدیک شدن به مسابقات بیکار شدند. و ادامه می دهد: چه کسی استادیوم ها را ساخته است؟ چه کسی جاده ها را ساخته است؟ چه کسی این همه کار را انجام داد؟ بنگالی ها، پاکستانی ها مردمی مثل ما اکنون همه ما را آواره می کنند.»

  شرط جدید ارائه تسهیلات بانکی

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید