پرداختن به چالش های روابط با چین با تمرکز بر یادداشت تفاهم 25 ساله

9822 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، سید نعیم اورازانی در نشست قیام اژدهای شرق در خانه اندیشه گفت: «ما نسبت به چین بسیار ارتجاعی هستیم تا عمل گرا». قرائت تفاهم و طرح جامع با چین واکنشی به مذاکره با غرب بود. ما باید یک تصویر بزرگ از آینده ایران و یک مدل روشن از آنچه می‌خواهیم انجام دهیم و چگونه می‌خواهیم به آن هدف برسیم، ایجاد کنیم. تا زمانی که این فرآیند اتفاق نیفتد، ما نمی توانیم با یک نیروی خارجی بزرگ تعامل داشته باشیم.

وی افزود: موقعیت ژئواستراتژیک ایران یک موقعیت ویژه است، اما این بدان معنا نیست که ظرفیت و اندازه ایران و چین یکسان است. به عنوان مثال، حجم ترافیک چین با طراحی کمربند جاده ناچیز است. از سوی دیگر چاره ای جز یافتن روابط فرهنگی مشترک با چین نداریم.

این کارشناس اقتصادی گفت: چینی ها از ربع قرن پیش وارد دانشگاه های ما شدند اما در نهایت نظام دانشگاهی ایران شامل مرکز مطالعات شرق آسیا می شود. بر این اساس از خواندن و خواندن خجالت نمی کشیم. چینی ها برنامه بلندمدت و مستمری دارند اما برنامه خاصی در این زمینه نداریم.

محسن ابراهیمی کارشناس مسائل اقتصادی چین در این نشست گفت: اخیراً نگرانی هایی درباره توافق 25 ساله ایران و چین مطرح شده است و باید این نگرانی ها تا حدودی برطرف شود، اما ابتدا باید ایده به صورت جامع باشد. برای توسعه روابط با چین پیش بینی شده است. “کرد آمادین اتفاق نیفتاد. اعداد و ارقام هنوز در تفاهم 25 ساله گنجانده نشده است و این چالش ها باید در جهت مشخصی بررسی شوند. در این راستا فرهنگ چین باید شفاف باشد. به ایرانیان

  رئیس جمهور: آمارها روند کاهشی تورم را نشان می دهد

وی افزود که به عنوان مثال، چینی ها مستقیماً با کسی صحبت نمی کنند و مذاکره کننده باید موضوعاتی مانند اشتراکات فرهنگی را روشن کند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه کل تجارت ایران با چین کمتر از دو درصد تجارت چین با جهان است، گفت: برنامه چین برای سال 2050 دسترسی به منابع انرژی پایدار است. در این زمینه باید تفکر ایران نسبت به چین تغییر کند و این فضا به سمت توسعه کشور سوق داده شود. تعامل جدی با چین مستلزم بازنگری در برنامه های بلندمدت اقتصادی این کشور است. اقتصاد ایران نیز در آینده باید قطار توسعه چین را طی کند.

وی گفت: چین در سال 2035 خود را به عنوان رهبر فناوری جهانی معرفی کرده است. سیاست ها را هماهنگ کنید

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید